Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 03/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 42
7:20 Ước mơ của em Số 90
8:00 Phim Đoạt tình Tập 29
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 42
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 19
10:30 Thì ra là thế Số 20
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 67
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 114
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 17
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 16
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 42
14:30 Ước mơ của em Số 90
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 19
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 34
16:00 Ngại gì không nói Số 69
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 37 (P2)
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 43
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 20
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 40 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 17
20:10 Nào mình cùng đi Số 35
20:30 Phim: Lửa tình Tập 18
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 30
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 38 (P2)
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 20
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 10
0:00 Nào mình cùng đi Số 35
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 43

Comments

comments

Comments are closed.