Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 03 tháng 11

thao.duong 02/11/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 87
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 41
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 55
7:20:00 Khám phá thế giới Số 59
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 17
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 50
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 13
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 15
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 8
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 8
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 7
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 25
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 41
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 15
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 55
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 42
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 17
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 16
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 9
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 26
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 12
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 14
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 8
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 42
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 27
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 16
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 9
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 55
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 42

Comments

comments

Comments are closed.