Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 03 tháng 03 năm 2015

Chúc Nguyễn 03/03/2015 Comments Off

6:20:00    Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00    Bóng mát tâm hồn Số 58
6:30:00    Hộp quà âm nhạc Số 7
6:35:00    Lạc Thần Tập 7
7:25:00    Nào mình cùng đi Số 18
7:45:00    Khám phá thế giới Số 18
8:00:00    Gia đình là Số 1 Tập 5
9:15:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 18
9:45:00    Sách hay của bé Số 20
9:55:00    Ảo thuật Số 22
10:20:00    Tiền vào túi ai : Chủ nhật may mắn Số 6
11:00:00    Zinba Tập 47
11:45:00    Bạn là triệu phú Số 7
12:00:00    Vua sư tử Tập 29
12:40:00    Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 18
13:15:00    Nhí tài năng 2015 Số 9
14:00:00    Bà xã đảm đang Tập 19
15:10:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 19
15:30:00    Zinba Tập 47
16:20:00    Ván trượt siêu hạng Tập 10
17:00:00    PHH : Vua sư tử Tập 30
17:30:00    Ca nhạc thiếu nhi
17:45:00    Bạn là triệu phú Số 7
18:00:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 19
18:30:00    PHH : Zinba Tập 48
19:15:00    Lạc Thần Tập 8
20:10:00    Nào mình cùng đi Số 18
20:30:00    Phim : Bà xã đảm đang Tập 20
21:20:00    Bóng mát tâm hồn Số 58
21:30:00    Hài : Thật giả chuyện phú ông Tập 1
22:00:00    Phim : Gia đình là Số 1 Tập 6
22:50:00    Bạn là triệu phú Số 7
23:00:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 19
23:20:00    Zinba Tập 47
23:50:00    Thế giới thú cứng vui nhộn Tập 19
0:20:00    Ván trượt siêu hạng Tập 10
0:50:00    Khám phá thế giới Số 18
1:20:00    Vua sư tử Tập 30

Comments

comments

Comments are closed.