Lịch phát sóng thứ 3 (16/1/2018)

Đồng Diệu Tường Anh 16/01/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 7
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 63
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 35
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 27
10:30:00 Thì ra là thế Số 34
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 7
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 41
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 34
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17
14:30:00 Ngại gì không nói Số 11
14:45:00 Thì ra là thế Số 34
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 27
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 64
16:00:00 Ngại gì không nói Số 11
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 7
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 27 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 35 PM
20:10:00 Nào mình cùng đi Số 50
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 42 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 37 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 7
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 64
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 28
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 11
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 7
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.