Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 9/04)

Đồng Diệu Tường Anh 09/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 27
6:50:00 Thì ra là thế Số 45
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19+20
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 65
9:00:00 Ngại gì không nói Số 91
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19+20
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 81
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 27
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 23
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 46
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19+20
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 62
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 81
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 81
16:00:00 Thì ra là thế Số 45
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 27
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 21+22
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 68 PM
18:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 28 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 47 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 91
20:30:00 Phim : Cộng sự Tập 1 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 66 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 28
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 62
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 68
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 80
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 28
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 21+22

Comments

comments

Comments are closed.