Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 5 tháng 1 năm 2015

Chúc Nguyễn 05/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 92
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 23
7:25:00 Nhí tài năng 2015 Số 1
7:45:00 Happy birthday Số 120
7:50:00 Ảo thuật Số 14
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 16
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 5 (P1)
9:45:00 Khám phá thế giới Số 1
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 22
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 10
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 24
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 37
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 5 (P1)
13:15:00 Lớp học gà con Số 2
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 5
15:10:00 Sách hay của bé Số 12
15:20:00 Happy birthday Số 120
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 22
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 19
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 25
17:30:00 Đôi tay xinh Số 13
17:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 6 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 23
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 24
20:10:00 Khám phá thế giới Số 2
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 6
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 92
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 25
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 17
22:50:00 Nào mình cùng đi Số 10
23:10:00 Happy birthday Số 120
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 23
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 6 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 19
0:50:00 Lớp học gà con Số 2
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 37

Comments

comments

Comments are closed.