Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 29/01)

Đồng Diệu Tường Anh 29/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 20
6:50:00 Thì ra là thế Số 36
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 30
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 49
9:00:00 Ngại gì không nói Số 82
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 30
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 51
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 20
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 55
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 7
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 30
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 52
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 51
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 67
16:00:00 Thì ra là thế Số 36
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 20
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 34 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 21 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 8 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 82
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 56 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 50 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 21
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 34
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 68
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 21
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31

Comments

comments

Comments are closed.