Lịch phát sóng thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 29/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 85
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 16
7:25:00 Khám phá thế giới Số 73
7:45:00 Happy birthday Số 119
7:50:00 Ảo thuật Số 13
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 9
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 38
9:45:00 Sách hay của bé Số 11
9:55:00 Đôi tay xinh Số 12
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 10
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 56
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 15
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 9
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 17
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 30
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 38
13:15:00 Music 4 Kids Số 101
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 45
15:10:00 Sách hay của bé Số 11
15:20:00 Happy birthday Số 119
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 15
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 12
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 18
17:30:00 Đôi tay xinh Số 12
17:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 56
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 39 PM
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 16
19:15:00 Khám phá thế giới Số 74
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 17
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 46
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 85
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 18
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 10
22:50:00 Nào mình cùng đi Số 9
23:10:00 Happy birthday Số 119
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 16
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 39
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 12
0:50:00 Music 4 Kids Số 101
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 30

Comments

comments

Comments are closed.