Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 28/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 36
6:50 Thì ra là thế Số 16
7:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 39
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 29
9:00 Ngại gì không nói Số 64
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 62
9:20 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 39
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 36
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 6
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 99
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 62 PL
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 75
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 18
14:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 39
14:30 Nào mình cùng đi Số 30
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 6
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 23
16:00 Happy birthday Số 260
16:15 Thì ra là thế Số 16
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 36
17:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 40
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 37
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 7
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 12
20:10 Ước mơ của em Số 80
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 76
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 30
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 7
23:00 Nào mình cùng đi Số 30
23:15 Happy birthday Số 260
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 37
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 7
0:30 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 40

Comments

comments

Comments are closed.