Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 2
6:50 Theo bước con yêu Số 15
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 5
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 31
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 4
9:00 Ngại gì không nói Số 43
9:10 Happy birthday Số 238
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 5
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 2
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 22
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 35
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 39
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 6
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 22
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 5
14:30 Nào mình cùng đi Số 1
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 35
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 94
16:00 Happy birthday Số 238
16:15 Lớp học vui nhộn Số 13
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 2
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 7
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 3
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 118
18:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 36
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 23
20:10 Ước mơ của em Số 36
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 7
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 5 ( P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 36
23:00 Nào mình cùng đi Số 1
23:15 Happy birthday Số 238
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 3
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 118
0:00 Theo bước con yêu Số 15
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 29
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.