Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 63
6:50 Theo bước con yêu Số 27
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 5
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 73
9:00 Ngại gì không nói Số 55
9:10 Thì ra lại thế Số 7
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 5
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 77
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 18
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 21
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 124
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 53 PL
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 12
13:00 Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 28
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 5
14:30 Nào mình cùng đi Số 21
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 21
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 5
16:00 Happy birthday Số 251
16:15 Theo bước con yêu Số 28
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 77
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 6
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 78
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 11 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 22
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 29
20:10 Ước mơ của em Số 62
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 13
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 74
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 22
23:00 Nào mình cùng đi Số 21
23:15 Happy birthday Số 251
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 78
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 10 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 28
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 22
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.