Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/03)

Đồng Diệu Tường Anh 26/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13
6:50:00 Thì ra là thế Số 43
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 9
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 51
9:00:00 Ngại gì không nói Số 89
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 9
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 75
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 9
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 32
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 9
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 60
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 75
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 77
16:00:00 Thì ra là thế Số 43
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 13
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 10
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 60 PM
18:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 39
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 33 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 89
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 10 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 52 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 60
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 60
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 78
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 10

Comments

comments

Comments are closed.