Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 26 tháng 10

thao.duong 25/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 79
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 33
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 47
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 13
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 6
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 7
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 49
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 52
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 29
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 23
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 17
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 33
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 7
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 25
16:00:00 Khám phá thế giới Số 58
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 47
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 34
17:30:00 Sách hay của bé Số 48
17:40:00 Happy birthday Số 164
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 13
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 8
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 1
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 18
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 11
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 7
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 24
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 34
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
23:15:00 Khám phá thế giới Số 58
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 8
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 1
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 47
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 34

Comments

comments

Comments are closed.