Lịch phát sóng thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 26/01/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 22
6:30:00 Chủ nhật may mắn Số 1
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 44
7:25:00 Nhí tài năng 2015 Số 4
7:45:00 Happy birthday Số 123
7:50:00 Ảo thuật Số 17
8:00:00 Hoàng tử ma cà rồng Tập 17
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 26 (P1)
9:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 14
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 60
11:00:00 Zinba Tập 11
11:45:00 Hộp quà âm nhạc Số 2
11:55:00 Sách hay của bé Số 15
12:00:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 19
12:40:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 7
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 26 (P1)
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 13
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 26
15:10:00 Lớp học gà con Số 8
15:30:00 Zinba Tập 11
16:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 14
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 20
17:30:00 Đôi tay xinh Số 16
17:45:00 Hộp quà âm nhạc Số 2
18:00:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 27
18:30:00 PHH : Zinba Tập 12
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 45
20:10:00 Khám phá thế giới Số 8
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 27
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 22
21:30:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 20
22:00:00 Phim : Hoàng tử Ma cà rồng Tập 18
22:50:00 Hộp quà âm nhạc Số 2
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 13
23:20:00 Zinba Tập 12
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 27 P1
0:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 14
0:50:00 Lớp học gà con Số 8
1:20:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.