Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 25/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4
6:50 Thì ra là thế Số 19
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 34
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00 Phim Đoạt tình Tập 21
9:00 Ngại gì không nói Số 68
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 65
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 34
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 11
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 21
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 17
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 110
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 65
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 9
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 8
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 34
14:30 Nào mình cùng đi Số 34
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 17
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 31
16:00 Happy birthday Số 264
16:15 Thì ra là thế Số 19
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 11
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 35
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 12
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 34 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 18
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 9
20:10 Ước mơ của em Số 88
20:30 Phim: Lửa tình Tập 10
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 22
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 18
23:00 Nào mình cùng đi Số 34
23:15 Happy birthday Số 264
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 12
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 34 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 18
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 35

Comments

comments

Comments are closed.