Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 23/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/10/2017 Comments Off

6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 5
6:50 Thì ra là thế Số 21
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 10
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 49
9:00 Ngại gì không nói Số 71
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 65
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 10
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 9
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 24
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 5
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 29
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 66
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 37
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 36
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 10
14:30 Nào mình cùng đi Số 38
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 9
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 39
16:00 Ước mơ của em Số 95
16:15 Thì ra là thế Số 23
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 5
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 11
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 31
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 6
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 37
20:10 Ước mơ của em Số 96
20:30 Phim: Lửa tình Tập 38
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 50
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 6
23:00 Nào mình cùng đi Số 38
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 11
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 31
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 6
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.