Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 22/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 42
6:50 Theo bước con yêu Số 22
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 43
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 38
9:00 Ngại gì không nói Số 50
9:10 Thì ra là thế Số 3
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 42
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 43
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 39
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 110
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 48
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 31
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 78
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22
14:30 Nào mình cùng đi Số 9
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 39
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 110
16:00 Happy birthday Số 246
16:15 Theo bước con yêu Số 23
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 42
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 23
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 43
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 136
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 40
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 79
20:10 Ước mơ của em Số 52
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 32
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 39
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 40
23:00 Nào mình cùng đi Số 9
23:15 Thì ra là thế Số 3
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 43
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 135
0:00 Theo bước con yêu Số 23
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 40
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.