Lịch phát sóng thứ 2 ngày 22 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 22/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 78
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 10
7:25:00 Khám phá thế giới Số 71
7:45:00 Happy birthday Số 118
7:50:00 Ảo thuật Số 12
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 2
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 31
9:45:00 Sách hay của bé Số 10
9:55:00 Đôi tay xinh Số 11
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 11
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 8
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 10
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 23
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 31
13:15:00 Music 4 Kids Số 100
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 39
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 8
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 11
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 5
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 11
17:30:00 Sách hay của bé Số 10
17:35:00 Happy birthday Số 118
17:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 32
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 12
19:15:00 Khám phá thế giới Số 72
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 11
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 40
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 78
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 11
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 3
22:50:00 Nào mình cùng đi Số 8
23:10:00 Happy birthday Số 118
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 12
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 32
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 5
0:50:00 Music 4 Kids Số 100
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.