Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 2/04)

Đồng Diệu Tường Anh 02/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20
6:50:00 Thì ra là thế Số 44
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5+6
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 58
9:00:00 Ngại gì không nói Số 90
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5+6
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 78
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 16
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 39
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5+6
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 61
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 78
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 79
16:00:00 Thì ra là thế Số 44
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7+8
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 64 PM
18:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 40 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 90
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 17 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 59 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 61
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 64
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 80
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7+8

Comments

comments

Comments are closed.