Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 20 tháng 04 năm 2015

Chúc Nguyễn 19/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 95
6:30:00 Tiền vào túi ai : Rạp phim nhí Số 2
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 24
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 25
7:45:00 Khám phá thế giới Số 32
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 54
9:15:00 Huyền thoại Chima Tập 17
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 72
9:55:00 Ảo thuật Số 5
10:20:00 Sách hay của bé Số 27
10:30:00 Happy birthday Số 136
11:00:00 Thị trấn mộng mơ Tập 5
11:45:00 Tiền vào túi ai : Bạn là triệu phú Số 14
12:00:00 Robo trái cây ( Phần II) Tập 1
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Huyền thoại chima Tập 17
13:15:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 8
14:00:00 Hạnh phúc dịu dàng Tập 5
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 26
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 5
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 29
17:00:00 PHH : Robo trái cây ( Phần II ) Tập 2
17:30:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:45:00 Tiền vào túi ai : Bạn là triệu phú Số 14
18:00:00 Huyền thoại Chima (P1) Tập 18
18:30:00 PHH : Thị trấn mộng mơ Tập 6
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 25
20:10:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 9
20:30:00 Phim : Hạnh phúc dịu dàng Tập 6
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 95
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 55
22:50:00 Tiền vào túi ai : Bạn là triệu phú Số 14
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 26
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 6
23:50:00 Huyền thoại chima ( P1 ) Tập 18
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 29
0:50:00 Khám phá thế giới Số 32
1:20:00 PHH : Robo trái cây ( Phần II ) Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.