Lịch phát sóng Thứ 2 ( Ngày 19/03 )

Đồng Diệu Tường Anh 19/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 6
6:50:00 Thì ra là thế Số 42
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 2
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 14
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 44
9:00:00 Ngại gì không nói Số 88
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 2
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 72
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 6
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 2
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 25
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 2
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 59
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 72
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 75
16:00:00 Thì ra là thế Số 42
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 146
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 6
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 3
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 56 PM
18:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 7 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 26 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 88
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 3 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 45 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 7
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 59
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 56
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 75
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 7
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 3

Comments

comments

Comments are closed.