Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 19 tháng 10

thao.duong 18/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 72
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 26
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 40
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 52
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 13
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
8:00:00 Tình thầy trò Tập 25
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 15
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 48
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 45
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 28
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 16
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 10
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 26
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 15
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 24
16:00:00 Khám phá thế giới Số 57
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 40
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 27
17:30:00 Sách hay của bé Số 47
17:40:00 Happy birthday Số 163
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 13
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 1
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 46
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 11
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 10
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 1
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 17
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 27
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 48
23:15:00 Khám phá thế giới Số 57
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 1
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 46
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 40
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.