Lịch phát sóng thứ 2 ngày 19 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 19/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 15
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 37
7:25:00 Nhí tài năng 2015 Số 3
7:45:00 Happy birthday Số 123
7:50:00 Ảo thuật Số 16
8:00:00 Hoàng tử ma cà rồng Tập 10
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 19 (P1)
9:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 13
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 59
10:55:00 PHH: Zinba Tập 4
11:40:00 Sách hay của bé Số 14
11:45:00 Hộp quà âm nhạc Số 1
12:00:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 12
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 51
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 19 (P1)
13:15:00 Nhí tài năng 2015 Số 3
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 19
15:10:00 Lớp học gà con Số 5
15:30:00 Zinba Tập 4
16:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 7
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 13
17:30:00 Đôi tay xinh Số 15
17:45:00 Hộp quà âm nhạc Số 1
18:00:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 20
18:30:00 PHH : Zinba Tập 5
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 38
20:10:00 Khám phá thế giới Số 6
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 20
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 15
21:30:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 13
22:00:00 Phim : Hoàng tử Ma cà rồng Tập 11
22:50:00 Nào mình cùng đi Số 12
23:10:00 Happy birthday Số 122
23:20:00 Zinba Tập 5
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 20 P1
0:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 7
0:50:00 Lớp học gà con Số 6
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 51

Comments

comments

Comments are closed.