Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4
6:50 Thì ra là thế Số 18
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 27
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00 Phim Đoạt tình Tập 14
9:00 Ngại gì không nói Số 67
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 65
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 27
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 20
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 10
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 108
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 65
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 2
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 1
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 27
14:30 Nào mình cùng đi Số 33
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 10
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 29
16:00 Happy birthday Số 263
16:15 Thì ra là thế Số 18
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 28
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 31 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 11
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 2
20:10 Ước mơ của em Số 86
20:30 Phim: Lửa tình Tập 3
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 15
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 11
23:00 Nào mình cùng đi Số 33
23:15 Happy birthday Số 263
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 30 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 11
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 28

Comments

comments

Comments are closed.