Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 17/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 98
6:50 Theo bước con yêu Số 31
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 45+46
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 94
9:00 Ngại gì không nói Số 58
9:10 Thử tài đoán nhạc Số 1
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 45+46
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 98
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 42
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 80
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 56 PL
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 33
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 9
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 45+46
14:30 Nào mình cùng đi Số 24
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 42
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 11
16:00 Happy birthday Số 254
16:15 Theo bước con yêu Số 31
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 98
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 47+48
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 99
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 4 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 43
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 10
20:10 Ước mơ của em Số 68
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 34
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 95
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 43
23:00 Nào mình cùng đi Số 24
23:15 Happy birthday Số 254
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 99
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 4 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 31
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 43
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 47+48

Comments

comments

Comments are closed.