Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 16/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 38
6:50 Thì ra là thế Số 21
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 3
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 42
9:00 Ngại gì không nói Số 70
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 65
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 3
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 6
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 21
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 38
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 66
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 30
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 29
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 3
14:30 Nào mình cùng đi Số 37
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 6
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 37
16:00 Ước mơ của em Số 93
16:15 Thì ra là thế Số 22
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 38
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 4
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 27
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 39
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 30
20:10 Ước mơ của em Số 94
20:30 Phim: Lửa tình Tập 31
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 43
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 39
23:00 Nào mình cùng đi Số 37
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 14
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 27
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 40 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 39
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.