Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 15/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/05/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 35
6:50 Theo bước con yêu Số 22
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 39
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 31
9:00 Ngại gì không nói Số 49
9:10 Thì ra là thế Số 2
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 35
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 39
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 32
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 107
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 47
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 24
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 71
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 15
14:30 Nào mình cùng đi Số 8
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 32
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 108
16:00 Happy birthday Số 245
16:15 Theo bước con yêu Số 22
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 35
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 16
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 36
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 131
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 33
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 72
20:10 Ước mơ của em Số 50
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 25
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 32
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 33
23:00 Nào mình cùng đi Số 8
23:15 Thì ra là thế Số 2
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 36
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 130
0:00 Theo bước con yêu Số 22
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 33
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.