Lịch phát sóng thứ 2 ngày 15 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 15/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 71
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 4
7:25:00 Khám phá thế giới Số 69
7:45:00 Happy birthday Số 117
7:50:00 Fun with English Số 11
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 54
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 24
9:45:00 Sách hay của bé Số 9
9:55:00 Đôi tay xinh Số 10
10:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 54
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 4
11:40:00 Nhí tài năng Số 37
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 3
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 16
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 24
13:15:00 Music 4 Kids Số 99
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 33
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 7
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 4
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 24
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 4
17:30:00 Nhí tài năng Số 37
17:45:00 Fun with English Số 11
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 25
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 5
19:15:00 Khám phá thế giới Số 70
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 5
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 34
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 71
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 4
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 55
22:50:00 Nhí tài năng Số 37
23:10:00 Happy birthday Số 117
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 5
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 25
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 24
0:50:00 Music 4 Kids Số 99
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.