Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 14/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 22
6:50 Thì ra là thế Số 14
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 25
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 15
9:00 Ngại gì không nói Số 62
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 59 PL
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 22
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 22
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 23
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 91
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 92
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 61
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 37
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 25
14:30 Ước mơ của em Số 76
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 19
16:00 Ngại gì không nói Số 62
16:15 Theo bước con yêu Số 34
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 22
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 26
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 23
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 16 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 38
20:10 Ước mơ của em Số 76
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 62
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 16
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
23:00 Nào mình cùng đi Số 28
23:15 Happy birthday Số 258
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 23
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 15 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 34
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19
0:30:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.