LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 14 tháng 07 năm 2014

Chúc Nguyễn 14/07/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 20
7:25:00 Music 4 Kids Số 77
7:45:00 Kids&Family new Số 45
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 29
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 44
9:45:00 Happy birthday Số 95
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 52
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 10
11:35:00 Nhí tài năng Số 15
11:55:00 PHHVN : Sự tích cái nhà sàn & Sự tích con Sam
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 44
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 39
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 3
15:15:00 Kids&Family new Số 45
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 10
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
17:00:00 PHHVN : Linh miêu PL
17:30:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 100
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 45 PM
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 11 PM
19:15:00 Khám phá thế giới Số 26 PM
19:30:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 21 PM
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 4 PM
21:20:00 Hài : Cá chết PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 30 PL
22:50:00 PHHVN : Linh miêu PL
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 11
23:50:00 Music 4 Kids Số 77
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 45
0:50:00 PHHVN : Linh miêu PL
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 100

Comments

comments

Comments are closed.