Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 13/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 53
6:50 Vương quốc thông minh Số 27
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 17
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 51
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh Tập 14
9:00 Ngại gì không nói Số 41
9:10 Vương quốc thông minh Số 28
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 17
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 53
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 23
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 21
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 9
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 69
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 90
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 8
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 17
14:30 Nào mình cùng đi Số 60
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 21
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 90
16:00 Happy birthday Số 236
16:15 Lớp học vui nhộn Số 18
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 53
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 18
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 111
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 22
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 9
20:10 Ước mơ của em Số 32
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 91
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 15
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 22
23:00 Nào mình cùng đi Số 60
23:15 Happy birthday Số 236
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54
23:45 Ước mơ của bé Số 32
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 46
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 22
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.