Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 13/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 13
6:50 Thì ra là thế Số 26
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 70
9:00 Ngại gì không nói Số 74
9:10 Đoán hay trúng ngay Số 43
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 19
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 13
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 58
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 57
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 5
14:30 Nào mình cùng đi Số 41
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 19
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 45
16:00 Ước mơ của em Số 102
16:15 Thì ra là thế Số 26
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 13
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 43
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 58
20:10 Ước mơ của em Số 103
20:30 Phim: Lửa tình Tập 59
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 71
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
23:00 Nào mình cùng đi Số 41
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 14
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 43
23:45 Tạp dề nội trợ Tập 46
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.