Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 12 tháng 10

thao.duong 11/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 65
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 19
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 33
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 10
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
8:00:00 Tình thầy trò Tập 19
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 8
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 47
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 38
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 27
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 9
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 3
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 19
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 8
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 23
16:00:00 Khám phá thế giới Số 56
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 33
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 20
17:30:00 Sách hay của bé Số 52
17:40:00 Happy birthday Số 162
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 10
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 9
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 39
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 4
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 9
20:30:00 Tình thầy trò Tập 20
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 10
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 20
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 47
23:15:00 Khám phá thế giới Số 56
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 9
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 39
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 33
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.