Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 10/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 91
6:50 Theo bước con yêu Số 30
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 31+32
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 20
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 87
9:00 Ngại gì không nói Số 57
9:10 Thì ra lại thế Số 9
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 31+32
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 91
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 23
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 35
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 126
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 55
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 26
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 2
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 31+32
14:30 Nào mình cùng đi Số 23
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 35
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 9
16:00 Happy birthday Số 253
16:15 Theo bước con yêu Số 30
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 91
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 33+34
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 92
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 1 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 36
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 3
20:10 Ước mơ của em Số 66
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 27
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 88
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 36
23:00 Nào mình cùng đi Số 23
23:15 Happy birthday Số 253
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 92
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 1 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 30
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 36
0:30:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 33+34

Comments

comments

Comments are closed.