Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 09/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31
6:50 Thì ra là thế Số 21
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 48
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 35
9:00 Ngại gì không nói Số 69
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 65
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 48
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 3
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 23
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 113
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 65
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 23
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 22
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 48
14:30 Nào mình cùng đi Số 36
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 3
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 35
16:00 Ước mơ của em Số 91
16:15 Thì ra là thế Số 21
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 31
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 49
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 23
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 2 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 16
20:10 Ước mơ của em Số 92
20:30 Phim: Lửa tình Tập 24
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 36
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32
23:00 Nào mình cùng đi Số 36
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 12
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 23
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 40 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 49

Comments

comments

Comments are closed.