Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 09 tháng 11

thao.duong 08/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 93
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 47
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 61
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 19
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 18
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 21
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 51
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 14
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 31
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 13
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 31
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 47
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 21
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
16:00:00 Khám phá thế giới Số 60
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 61
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 48
17:30:00 Sách hay của bé Số 50
17:40:00 Happy birthday Số 166
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 19
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 22
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 15
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 32
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 13
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 19
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 14
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 48
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
23:15:00 Khám phá thế giới Số 60
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 22
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 15
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 61
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 48

Comments

comments

Comments are closed.