Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 08/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 28
6:50 Theo bước con yêu Số 21
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 8
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 30
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 24
9:00 Ngại gì không nói Số 49
9:10 Thì ra là thế Số 1
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 8
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 28
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 33
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 25
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 105
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 46 PL
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 17
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 64
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 8
14:30 Nào mình cùng đi Số 7
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 25
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 106
16:00 Happy birthday Số 244
16:15 Theo bước con yêu Số 21
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 28
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 9
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 29
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 126
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 26
19:00 Phim : Thám quan kì án Tập 65
20:10 Ước mơ của em Số 48 PM
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 18
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 25
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 26
23:00 Nào mình cùng đi Số 7
23:15 Thì ra là thế Số 1
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 29
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 126
0:00 Theo bước con yêu Số 21
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 26
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.