Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 06/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 46
6:50 Vương quốc thông minh Số 24
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 10
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 39
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 7
9:00 Ngại gì không nói Số 40
9:10 Vương quốc thông minh Số 25
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 10
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 46
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 20
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 14
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 8
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 68
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 83
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 1
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 10
14:30 Nào mình cùng đi Số 59
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 14
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 88
16:00 Happy birthday Số 235
16:15 Lớp học vui nhộn Số 18
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 46
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 11
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 47
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 108
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 15
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 2
20:10 Ước mơ của em Số 30
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 84
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 8
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 15
23:00 Nào mình cùng đi Số 59
23:15 Happy birthday Số 235
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 47
23:45 Ước mơ của bé Số 29
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 45
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 15
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.