Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 06/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/02/2017 Comments Off

 

BUỔI SÁNG

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH : Siêu người máy biến hình ( Phần 2 ) Tập 12
6:50:00 Vương quốc thông minh Số 17
7:00:00 PHH: Lego friend Tập 8
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 54
8:00:00 Phim : Vì sao đưa anh tới Tập 6
9:00:00 Ngại gì không nói Số 36
9:10:00 Vương quốc thông minh Số 18
9:20:00 PHH: Lego friend Tập 8
10:00:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 18
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
11:00:00 PHH : Siêu người máy biến hình ( Phần 2 ) Tập 12
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 78
11:45:00 Đuổi vần bắt chữ Số 64

BUỔI CHIỀU

12:00:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 55
13:00:00 Phim : Thiên hạ đệ nhất kiếm Tập 8
14:00:00 PHH: Lego friend Tập 8
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 55
15:00:00 PHH : Siêu người máy biến hình ( Phần 2 ) Tập 12
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 80
16:00:00 Nhí tài năng Số 6
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 78
16:30:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 18
17:00:00 PHH: Lego friend Tập 9
17:30:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 19
17:40:00 Đoán hay trúng ngay Số 101

BUỔI TỐI

18:30:00 PHH : Siêu người máy biến hình ( Phần 2 ) Tập 13
19:00:00 Phim : Thiên hạ đệ nhất kiếm Tập 9
20:10:00 Ước mơ của em Số 22
20:30:00 Phim : Đoạt tình Tập 56
21:30:00 Phim : Vì sao đưa anh tới Tập 7
22:30:00 PHH : Siêu người máy biến hình ( Phần 2 ) Tập 13
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 55
23:15:00 Happy birthday Số 231
23:30:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 19
23:45:00 Ước mơ của bé Số 22
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 55
0:15:00 PHH : Siêu người máy biến hình ( Phần 2 ) Tập 13
0:30:00 PHH: Lego friend Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.