Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 06/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6
6:50 Thì ra là thế Số 25
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 24
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 63
9:00 Ngại gì không nói Số 73
9:10 Đoán hay trúng ngay Số 43
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 24
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 15
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 51
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 50
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 24
14:30 Nào mình cùng đi Số 40
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 15
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 43
16:00 Ước mơ của em Số 99
16:15 Thì ra là thế Số 25
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 6
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 25
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 39
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 7
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 51
20:10 Ước mơ của em Số 101
20:30 Phim: Lửa tình Tập 52
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 64
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 7
23:00 Nào mình cùng đi Số 40
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 14
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 39
23:45 Tạp dề nội trợ Tập 41
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 7
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.