Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 05/03)

Đồng Diệu Tường Anh 05/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 14
6:50:00 Thì ra là thế Số 39
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 14
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 30
9:00:00 Ngại gì không nói Số 86
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 14
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 66
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 14
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 90
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 11
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 14
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 57
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 66
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 71
16:00:00 Thì ra là thế Số 40
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 14
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15
17:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 2 PM
18:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 30
18:10:00 Ngại gì không nói Số 86
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 15 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 12 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 86
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 91 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 31 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 15
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
23:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 2
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 71
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 15
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.