Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 05/02)

Đồng Diệu Tường Anh 05/02/2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 27
7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết
7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 38
7:30:00 Ca nhạc Xuân
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 2
9:00:00 Ngại gì không nói Số Số 83
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
9:30:00 Tạp dề nội trợ Số 70
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 54
10:30:00 Ca Nhạc Thiếu nhi Tết
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 27
11:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 62
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 14
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 38
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 53
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 54
15:30:00 Tạp dề nội trợ Số 70
16:00:00 Ca Nhạc Xuân
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ tập 27
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 39 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 39 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 28 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 15 PM
20:00:00 Phim hài : Đố làm ông cười Tập 1 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 63 PM
21:30:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 3 PM
22:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 28
22:50:00 Nào mình cùng đi Số 53
23:05:00 Giai điệu cuộc sống Số 35
23:20:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 38
23:35:00 Tạp dề nội trợ Số 70
23:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 36
0:05:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 28
0:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 39

Comments

comments

Comments are closed.