Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 04/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 43
6:50 Thì ra là thế Số 17
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 6
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 36
9:00 Ngại gì không nói Số 65
9:10 Đuổi vần bắt chữ Số 63
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 6
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 43
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 13
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 101
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 63
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 82
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 18
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 6
14:30 Nào mình cùng đi Số 31
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 13
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 25
16:00 Happy birthday Số 261
16:15 Thì ra là thế Số 17
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 43
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 7
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 44
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 25 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 14
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 19
20:10 Ước mơ của em Số 82
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 83
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 1
22:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 14
23:00 Nào mình cùng đi Số 31
23:15 Happy birthday Số 261
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 44
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 24 (P2)
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 14
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.