Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 04/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 16
6:50 Thì ra là thế Số 29
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 15
8:00 Phim Đoạt tình Tập 91
9:00 Ngại gì không nói Số 77
9:10 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 27
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 25
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 16
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 79
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 78
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 26
14:30 Nào mình cùng đi Số 44
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 27
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 50
16:00 Ước mơ của em Số 107
16:15 Thì ra là thế Số 29
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 16
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 1
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 3
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 17
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 79
20:10 Ước mơ của em Số 108
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 1
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 92
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 17
23:00 Nào mình cùng đi Số 44
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 17
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 3
23:45 Tạp dề nội trợ Tập 51
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 17
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 1

Comments

comments

Comments are closed.