Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 03/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 84
6:50 Theo bước con yêu Số 29
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 17+18
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 80
9:00 Ngại gì không nói Số 56
9:10 Thì ra lại thế Số 8
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 17+18
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 84
10:30 Khu vườn tuổi thơ Số 19
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 28
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 108
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 54
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 19
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 35
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 17+18
14:30 Nào mình cùng đi Số 22
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 28
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 7
16:00 Happy birthday Số 252
16:15 Theo bước con yêu Số 29
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 84
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 19+20
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 85
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 16 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 36
20:10 Ước mơ của em Số 64
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 20
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 81
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29
23:00 Nào mình cùng đi Số 22
23:15 Happy birthday Số 252
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 85
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 16 (P2)
0:00 Theo bước con yêu Số 29
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 19+20

Comments

comments

Comments are closed.