Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 02 tháng 11

thao.duong 01/11/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 86
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 40
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 54
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 16
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 12
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 14
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 50
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 7
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 30
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 6
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 24
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 40
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 14
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
16:00:00 Khám phá thế giới Số 59
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 54
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 41
17:30:00 Sách hay của bé Số 49
17:40:00 Happy birthday Số 165
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 16
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 15
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 8
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 25
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 12
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 13
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 7
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 41
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
23:15:00 Khám phá thế giới Số 59
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 15
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 8
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 54
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 41

Comments

comments

Comments are closed.