Lịch phát sóng Chủ nhật ( Ngày 5/2/2017 )

Đồng Diệu Tường Anh 05/02/2017 Comments Off

 

BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 11)
07:00 – PHH: Lego friend (Tập 7)
07:30 – Giai điệu cuộc sống (Số 52)
08:00 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 5)
09:00 – Ước mơ của em (Số 22)
09:20 – PHH: Lego friend (Tập 7)
10:00 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 17)
10:30 – Theo bước con yêu (Số 9)
11:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 11)
11:30 – Những chiếc bút chì thông minh (Số 78)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Phim: Đoạt tình (Tập 54)
13:00 – Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 7)
14:00 – PHH: Lego friend (Tập 7)
14:30 – Ngại gì không nói (Số 36)
14:45 – Happy Birthday (Số 231)
15:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 11)
15:30 – Cùng gà con đón Tết
16:10 – Ca nhạc
16:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 17)
17:00 – Phim HH: Lego friend (Tập 7)
17:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 18)

BUỔI TỐI
18:00 – Nào mình cùng đi (Số 55)
18:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 12)
19:00 – Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 8)
20:00 – Tạp dề nội trợ (Số 81)
20:30 – Phim: Đoạt tình (Tập 55)
21:30 – Phim: Vì sao đưa anh tới (Tập 6)
22:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 12)
23:00 – Ước mơ của em (Số 21)
23:15 – Cha con hợp sức (Số 9)
23:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 18)
23:45 – Nào mình cùng đi (Số 55)
00:00 – Ngại gì không nói (Số 36)
00:15 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 12)
00:30 – PHH: Lego friend (Tập 8)

Comments

comments

Comments are closed.