Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 30/04/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 19+ 20
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 101
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 39
7:20 Nào mình cùng đi Số 5
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 16
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 39
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 19+ 20
10:30 Theo bước con yêu Số 20
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 17
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 104
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 9
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 56
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 39
14:30 Ngại gì không nói Số 48
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 117
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 17
15:30 Ước mơ của em Số 45
16:00 Happy birthday Số 243
16:15 Ngại gì không nói Số 48
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 19+ 20
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 21+22
18:00 Nào mình cùng đi Số 6
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 18
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 57
20:10 Tạp dề nội trợ Số 105 PM
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 10
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 17
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 18
23:00 Ước mơ của em Số 43
23:15 Nào mình cùng đi Số 6
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 21 + 22
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 117
0:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.