Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 29/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 16
7:20 Nào mình cùng đi Số 36
8:00 Phim Đoạt tình Tập 55
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 43
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 16
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 11
10:30 Thì ra là thế Số 24
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 30
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 43
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 42
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 16
14:30 Ngại gì không nói Số 72
14:45 Thì ra là thế Số 24
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 11
15:30 Ước mơ của em Số 97
16:00 Tạp dề nội trợ Số 40
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 17
17:30 PHH :Robot TOBOT Tập 12
18:00 Nào mình cùng đi Số 39
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 12
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 43
20:10 Tạp dề nội trợ Số 42
20:30 Phim: Lửa tình Tập 44
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 56
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 12
23:00 Ước mơ của em Số 97
23:15 Nào mình cùng đi Số 39
23:30 PHH:Robot TOBOT Tập 12
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 43
0:00 Thì ra là thế Số 24
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 12
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.