Lịch phát sóng chủ nhật (Ngày 28/01)

Đồng Diệu Tường Anh 28/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 51 PL
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 48
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 50
10:30:00 Thì ra là thế Số 36
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 PM
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 54
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 6
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29
14:30:00 Ngại gì không nói Số 82
14:45:00 Thì ra là thế Số 36
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 50
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 67
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 30 PM
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 51 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 52 PM
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 20 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 7 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 68 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 55 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 49 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 52 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 51
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:00:00 Thì ra là thế Số 82
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 19
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 30

Comments

comments

Comments are closed.